Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

Phần mềm CATIA

CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes

CATIA được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác.

Năm 2008, Dassault công bố CATIA V6

Download CATIA v5

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

CATIA, phần mềm catia v5 active free, download catia v5 active free, tải phần mềm catia v5 active free, CATIA P2.V5R21.GA, catia v6, CATIA P2.V5R21.GA SP6 full active free, CATIA P2 V5R21 GA SP6 active free

dh

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 32bit 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 32bit update only 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 64bit 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 64bit update only 

link mega.nz Download

link mshare Download

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free CATIA P2.V5R21.GA

Xem trong file readme.txt đính kèm

1) install CATIA V5R21 GA (SP0) Win32

2) put JS0GROUP.dll in %installdir%\intel_a\code\bin (by default C\Program Files\Dassault Systemes\B21\intel_a\code\bin) and overwrite original one

3) enjoy

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================