AlphaCAM 2016 R1 SP3 x86-x64

Download AlphaCAM 2016

AlphaCAM 2016

Alphacam 2016 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao.

Alphacam 2016 có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Download alphacam 2016 r1

Chức năng của phần mềm Alphacam 2016 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2016

Tải phần mềm gia công AlphaCAM, download alphacam 2016

Download vero Alphacam 2016 R1 SP3

Password Extact file: 2020

Install AlphaCAM 2016

1. Install Alphacam by StartHere.hta

2. Run program and in License Manager click on “standalone”

3. Click “Install License”

4. Select “Use License file”, browse to “0000-0000-0000-0000-0000-0000.one” in license folder

5. Next và Finish