Adobe Master Collection 2019 Build july 2019 – adobe cc 2019 full

Adobe Master Collection 2019 Build july 2019

Adobe Master Collection 2019

Download Adobe Master Collection 2019

Adobe Master Collection 2019 là trọn bộ ứng ụng đồ hoạ của hãng adobe systems, đây là bản full iso các phần mềm của bộ ứng dụng adobe cc 2019 mới nhất

Ngoài ra bạn có thể tải từng gói phần mềm riêng lẻ trong bộ phần mềm adobe cc 2019 tại link sau Adobe cc 2019 direct download links for windows \ MacOS

Adobe Master Collection 2019 bao gồm 

– Adobe Acrobat Pro DC 19.012.20035
– Adobe Photoshop CC 2019 64-bit 20.0.5.83
– Adobe Photoshop CC 2018 32-bit 19.1.8.442
– Adobe Illustrator 2019 64-bit 23.0.3.585
– Adobe Illustrator 2019 32-bit 23.0.3.585
– Adobe InDesign 2019 32-bit 14.0.2.324
– Adobe InDesign 2019 64-bit 14.0.2.324
– Adobe InCopy 2019 32-bit 14.0.2.324
– Adobe InCopy 2019 64-bit 14.0.2.324
– Adobe Bridge 2019 32-bit 9.1.0.338
– Adobe Bridge 2019 64-bit 9.1.0.338
– Adobe Dreamweaver 2019 32-bit 19.2.0.11274
– Adobe Dreamweaver 2019 64-bit 19.2.0.11274
– Adobe Premiere Pro 2019 13.1.3.44
– Adobe Premiere Rush 1.1.0.235
– Adobe After Effects 2019 16.1.2.55
– Adobe Media Encoder 2019 13.1.3.45
– Adobe Prelude 2019 8.1.1.38
– Adobe Audition 2019 12.1.2.3
– Adobe Animate 2019 19.2.1.408
– Adobe Character Animator 2019 2.1.1.7
– Adobe Lightroom Classic 8.3.1.201905241238
– Adobe Dimension 2.2.1.819
– Adobe XD 21.0.12.11
– Adobe Muse CC 2018 2018.1.0.266
– Adobe Camera Raw for CC 11.3.0.76
– Adobe Motion Movie Profiles 1.1.2
– Adobe Color Video Profiles AE 1.1.2
– Adobe CCX Process 3.0.1.1
– Adobe CC Library 3.2.3.545
– Adobe Fuse CC 2017 2017.1
– Adobe SpeedGrade CC 2015 9.1.0.0
– Adobe Extension Manager CC 7.3.2
– Adobe Encore CS6 6.0.2
– Adobe Flash Pro CS6 12.0.2
– Adobe Fireworks CS6 12.0.1
– Adobe Prelude CS6 1.0.3
– Adobe Audition CS6 5.0.2
– Adobe Premiere Pro CS6 6.0.5
– Adobe Bridge CS6 32-bit 5.0.2
– Adobe Bridge CS6 64-bit 5.0.2
– Adobe Media Encoder CS6 32-bit 6.0.3
– Adobe Media Encoder CS6 64-bit 6.0.3
– Adobe Extension Manager CS6 6.0.8
– Adobe Camera Raw for CS6 9.1.88
– Adobe CSXS Infrastructure for CS6 3.0.3
– Adobe Dynamic Link Media Server for CS6 1.0.1

Download Adobe Master Collection 2019

download Adobe Master Collection 2019, tải Adobe Master Collection 2019, Adobe Master Collection 2019 full iso, Adobe Master Collection 2019 link google drive, Adobe Master Collection 2019 link fshare, download adobe cc 2019 full iso, adobe 2019 full

dh

Download Adobe Master Collection 2019 build july 2019 (~ 30GB)

Link Fshare Part 1Part 2Part 3 – Part 4 – Part 5 – Part 6

Link mirror Part 1 – Part 2 – Part 3 – Part 4 – Part 5 – Part 6

Lưu ý nếu tải file từ 2 link khác nhau thì đổi tên file giống nhau trước khi tiến hành giải nén.

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================