Download [email protected] Data Studio 15 full + WinPE

Download [email protected] Data Studio 15 full + WinPE

[email protected] Data Studio

Active @ Data Studio là một bộ gồm cả hai ứng dụng máy tính để bàn cộng với đĩa CD / DVD hoặc USB có thể khởi động để khởi động bất kỳ hệ thống nào vào Môi trường phục hồi Windows.

Cần sao lưu và khôi phục đĩa của bạn, khôi phục tài liệu và ảnh đã xóa, xóa đĩa an toàn, theo dõi tình trạng ổ cứng hoặc thậm chí sửa chữa PC khi Windows không thể khởi động bình thường?

Download Active@ Data Studio 15 full + WinPE
Download [email protected] Data Studio 15 full + WinPE

Active @ Boot Disk là hệ điều hành máy tính hoàn chỉnh và hoạt động trên đĩa CD / DVD / USB. Bạn chỉ cần chèn một đĩa khởi động vào máy tính của bạn và khởi động lại.

Active @ Boot Disk không sửa đổi hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ cứng của máy tính, nó bao gồm nhiều công cụ để khởi động máy tính và khắc phục hầu hết các vấn đề về khởi động, cấu hình PC và quản lý hệ thống.

Active @ Boot Disk dựa trên môi trường hệ điều hành Windows 10 (build 1709) nhẹ và hỗ trợ 64-bit (x64). Nó chứa hình ảnh đĩa, phục hồi dữ liệu, đặt lại mật khẩu, xóa dữ liệu, công cụ truy cập mạng và các tiện ích hệ thống.

Download [email protected] Data Studio 15 full + WinPE

tải phần mềm Active Data Studio 15 miễn phí, download Active Data Studio 15, Active Data Studio 15 full free, key active Active Data Studio 15, cài đặt Active Data Studio 15, license Active Data Studio 15 free, hướng dẫn sử dụng Active Data Studio 15, Active Data Studio 15 portable

tải phần mềm Active @ Boot Disk 15 miễn phí, download Active Boot Disk 15, Active Boot Disk 15 full free, tạo usb boot Active Boot Disk 15, hướng dẫn sử dụng Active Boot Disk 15, Active Boot Disk 15 32bit

dh

Download Active Data Studio 15.0.0 x64

Download      link dự phòng

Download Active Data Studio 14.0.0.4 x64 Portable

Download      link dự phòng


Download Active Data Studio 15.0.0 Boot Disk x86

Download      link dự phòng

Download Active Data Studio 15.0.0 Boot Disk x64

Download      link dự phòng

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Cài đặt [email protected] Data Studio 15

xem hướng dẫn trong file readme đính kèm

Coppy all fixed files to install dir.

Đối với bản Download Active Data Studio 15.0.0 Boot Disk (Active Data Studio 15 Win PE )boot từ USB, các bạn sử dụng phần mềm Rufus đính kèm để tạo USB boot

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================