Hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2013

Hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2013

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và active free phần mềm solidworks 2013 miễn phí

Bạn bạn có thể tải phần mềm solidworks 2013 kèm key active tại đâykè

Hướng dẫn cài đặt phần mềm solidworks 2013

Sau khi tải về giải nén file và chạy file setup.exe để cài đặt

Sau khi cài đặt hoàn tất các bạn đóng lại và tiếp tục tiến hành active phần mềm solidworks 2013

Hướng dẫn active phần mềm solidworks 2013

Chạy File active với quyền admin (run as administrator)

Ok active solidworks 2013 thành công.

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================