Download Bộ cài đặt macOS – phần 1

Hệ điều hành MacOS

Tổng hợp link tải các phiên bản của hệ điều hành MacOS, Download MacOS miễn phí, tải bộ cài đặt hệ điều hành cho thiết bị của apple như Macbook, IMac,…

Hệ điều hành MacOS

OSX Mountain Lion 10.8.x

OSX Mountain Lion 10.8.2

Link fshare Download

OSX Mountain Lion 10.8.4

Link fshare Download

OSX Mavericks 10.9.3

Bộ cài Mac OS Marevicks 10.9.3 bản chuẩn từ App Store

Link fshare Download

Chi tiết hướng dẫn cài đặt các bạn tham khảo tại đây Cách tạo Usb cài đặt OSX Mavericks 10.9

OSX Yosemite 10.10.4

Link fshare Download

OSX 10.11.x El Capitan

Mac OS X El Capitan 10.11.1 (15B42)

Link fshare Download

OS X El Capitan 10.11.6 (15G31)

Link fshare Download

OS X 10.11.3 El Capitan (15D21) Installer

Link fshare Download

OS X El Capitan 10.11.4 (15E65)

Link fshare Download

MacOS Sierra 10.12.x

MacOS Sierra 10.12.2

Link fshare Download

MacOS Sierra 10.12.4

Link fshare Download

MacOS Sierra 10.12.6

Link fshare Download

macOS High Sierra 10.13

macOS High Sierra 10.13 Final – 25-9-2017

Link fshare Download 

macOS High Sierra 10.13.1 (17B48)

Link fshare Download 

macOS High Sierra 10.13.2

Link fshare Download 

macOS High Sierra 10.13.4

Link fshare Download

MacOS Mojave 10.14.x

MacOS Mojave 10.14 bản chính thức

Link fshare Download

MacOS Mojave 10.14.1

Link fshare Download

macOS Catalina 10.15 (19A583) 

Download