autodesk Revit 2020.2.3 full

Phần mềm autodesk Revit 2020 full

Autodesk Revit 2020

Autodesk Revit là phần mềm sử dụng các mô hình thông minh để hoạch định kế hoạch, thiết kế và xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Autodesk Revit là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng thông dụng và hiện đại nhất hiện nay. Revit hỗ trợ quá trình thiết kế đa chiều cho việc hợp tác cùng thiết kế.

Revit bao gồm 3 sản phẩm cốt lõi Revit Architechture (kiến trúc), Revit Structure (kết cấu) và Revit MEP (đường ống, nước, điện).

Download autodesk Revit 2020 active free

Download autodesk Revit 2020 full

Download Autodesk Revit 2020.2.3 full

password 2020

install Autodesk Revit 2020

Cài đặt phần mềm Autodesk Revit 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và active free các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau Hướng dẫn active autodesk 2020