Autodesk Inventor professional 2020

Phần mềm autodesk Inventor 2020

Autodesk Inventor professional 2020

Autodesk Inventor là phần mềm của Autodesk ra mắt nhằm cạnh tranh với các phần mềm CAD 3D khác như phần mềm Solidworks, ProE (Creo) Với ưu điểm là giá bản quyền tốt hơn rất nhiều và có được sự đồng bộ vào hệ sinh thái các phần mềm của Autodesk, đặc biệt là AutoCAD.

Autodesk Inventor 2020 là phần mềm chuyên biệt cho thiết kế cơ khí CAD 3D, hỗ trợ mô phỏng chuyển động, lắp ghép… Autodesk luôn cập nhật và bổ sung các tính năng mới cho Inventor, đồng bộ thêm các module mô phỏng (FEM), gia công CNC… ngay trong cùng 1 môi trường làm việc, bạn sẽ không phải mất thời gian vào các công việc Import/Export nữa.

Download autodesk Inventor professional 2020

Download Autodesk inventor Professional 2020

password 123 OR 2020

install autodesk Inventor 2020

see the readme file

Cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và active phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau Hướng dẫn active autodesk 2020